Aktuality

Daňové přizn. OSVČ od 600,-Kč

Pozor nová zajímavá akce již od 600 Kč.

Daňové přiznání od 200,-Kč

Pozor nová zajímavá akce již od 200,- Kč.

Vedení účetnictví

Účetnictví zpracováváme v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ostatními příslušnými zákony.

Zpracujeme:

- Rozvahu
Je to účetní výkaz, který podává přehled o majetku podniku (aktivech) a o zdrojích krytí majetku (pasivech).

- Výkaz zisků a ztrát (výsledovku)
Obsahuje informace o nákladech, výnosech výsledku hospodaření. Výnosy a náklady jsou členěny tak, aby bylo možno zjistit:

- výsledek hospodaření – provozní, finanční, mimořádný
- velikost přidané hodnoty
- výsledek hospodaření celkem
Copyright © 2016 Světla Kaštánková, všechna práva vyhrazena                                                                                                Design by JirkaZak.cz